Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest

Ettevõtte suhtes olulised keskkonnaaspektid on:

1. Ettevõtte administreerimine, infrastruktuuri ja autode haldamine:

 • sõiduautode vedelkütused, määrdeained, hooldusvedelikud jms
 • ‍‍heitgaaside emissioon
 • olme heitvesi
 • kontoriruumid, sisseseade, sõiduautod, seadmed, sidevahendid, arvuti riistvara, kontoritarbed jms
 • elektrienergia tarbimine
 • soojaenergia tarbimine
 • hoonete tulekahju korral õhu saastamine
 • ohtlikud jäätmed: kemikaalide jäägid, akud, patareid jms
 • paberitooted
 • tsentraaljoogivesi
 • olmejäätmed: sh orgaanilised, plastik- ja muud olmelised kontorijäätmed
 • elektrienergia tarbimine

2. Ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve:

 • rajatised, sisseseade, abivahendid, masinad, autod, seadmed, sidevahendid, arvuti riistvara, kontoritarbed jms
 • ehitus-, viimistlus-, remondi ja -hooldusmaterjalid; kemikaalid-lahustid, värvid, masinate vedelkütused, määrdeained, hooldusvedelikud jms
 • masinate ja autode heitgaaside emissioon
 • elektrienergia tarbimine
 • joogivee tarbimine
 • orgaaniliste kemikaalide emissioon
 • tulekahju hoonetes, soojakutes, territooriumil, masinates ja seadmetes heitgaaside emissioon
 • ohtlikud jäätmed: kemikaalide jäägid, akud, filtrid, õlised kaltsud, saastunud absorbent ja pinnas jms
 • tahma emissioon kütuste põlemisel
 • tsentraaljoogivesi
 • mürateke masinate töötamisel (eriti vaiade süvistamine, kompressor, vibromehhanismid jms)
 • soojaenergia tarbimine
 • paberitooted
 • tolmu emissioon ehitusel, materjalide laadimisel jms
 • vibratsioon masinate töötamisel (eriti vibromehhanismid jms)
 • ehitusjäätmed
 • paberi- ja papijäätmed, pakkimiskiled
 • elektroonikajäätmed

3. Positiivsed aspektid:

 • ehitusjäätmete (betoon, asfalt, puit, plastik, klaas jm) eraldi kogumine, ümbertöötlemine ja taaskasutus
 • paberi- ja papi jäätmete eraldi kogumine, ümbertöötlemine ja taaskasutamine paberi toorainena
 • elektroonika jäätmete eraldi kogumine, ümbertöötlemine ja taaskasutamine

Keskkonnamõju vähendamise eesmärgil on oluline teavitada neist olulistest aspektidest eeskätt meie kliente kui meie teenuse kasutajat ja mõju tekitamise õht osapoolt.

Kliente teavitame oma olulistest keskkonnaaspektidest lepingute kaudu ning üldsust ettevõtte koduleheküljel.

Tallinn,
10.03.2017

Oleg Baum
Juhatuse liige

Klõpsates nuppu „Nõustun kõigi küpsistega”, nõustute küpsiste salvestamisega teie seadmesse, et parandada saidil navigeerimist, analüüsida saidi kasutamist ja aidata meie turundustegevust. Lisateabe saamiseks vaadake meie Privaatsuspoliitikat.