Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE
12:02:19   30, mai 2023

FIRMAST

Tallinna Linnaehituse AS (reg.kood 10307171) on tellijakeskne projektijuhtimisettevõte, kelle  põhitegevusaladeks on ehituse tellijapoolne projektijuhtimine koos omanikujärelevalve tegemisega ja riigihanke korraldamisega ning ehituse peatöövõtu korraldamine.

Tallinna Linnaehituse AS on registreeritud Majandustegevuse Registris  ehitusettevõtjana, omanikujärelevalve tegijana, ehitusprojekti ekspertiisi ja ehitise auditi tegijana ning projekteerimisettevõtjana. Ettevõttel on ka ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise ning muinsuskaitselise järelevalve tegevusluba ning rahvusvaheliste juhtimissüsteemi standardite  ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaadid ehituse juhtimise, ehituse omanikujärelevalve ja tellija volitatud esindajana riigihangete pakkumismenetluste korraldamise osas.

Tallinna Linnaehituse AS tegi omanikujärelevalvet "Aasta betoonehitis 2019" tiitli pälvinud Sisekaitseakadeemia peamaja ja õppehoone ehitusel.

On välja töötatud meie ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika.

Firmas töötab 9 põhikohaga töötajat (sh insener-tehniline personal 8 töötajat).

Eesmärk on tähelepanu suunata Keskkonnainvesteeringutest ja teistest EL struktuurfondidest rahastatud projektidel FIDIC (punane, kollane, valge) Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamisele.

Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee