Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2019 töös olnud või lõpetatud projektid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleksi ehitustööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve -

Võistluse 6, Tallinn kolme 14-korruselise hoone ehituse omanikujärelevalve -

Padise kloostri ja valitsejamaja konserveerimis-rekonstrueerimistööde omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve -

Räägusilla elamukvartali Rae vallas Harjumaal hoonestamise projektijuhtimine ja omanikujärelevalve -

Kopli liinidel F kvartali korterelamute Sepa 27, Liinivahe 2, makettmajade Liinivahe 4, 3-s liin 4 puithoonete rekonstrueerimise ja uusehitisena katlamaja ehitustööde omanikujärelevalve -

Kiili-Paldiski gaasitorustiku projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve -

AS Tallinna Sadam Vanasadama D-terminali rekonstrueerimis- ja laiendustööde omanikujärelevalve -

Vaela Kodude kortemajade (4 maja) ja krundisiseste infrastruktuuride ehitustööde omanikujärelevalve -

Vesivärava 50, Tallinn äri- ja eluhoone ehitustööde omanikujärelevalve -

Väike-Rae tee 25, Rae vald, Harjumaa 22 korteriga korterelamu ehituse omanikujärelevalve -

Tallinna Perekonnaseisuameti hoone rekonstrueerimise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus -

Paldiski 110/35/20/6 kV alajaama projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve -

Harku 330 kV alajaama laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve -

Pirnipuu pst 119, 121, 123, 125, 127 ja 129, Maardu linn ridaelamute ehituse omanikujärelevalve -

Narva mnt 86, Tallinn korterelamu ehituse omanikujärelevalve -

Loo kooli juurdeehituse projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve -

Keila linna tänavavalgustuse renoveerimise järelevalve -

Maardu linna Kroodi ja Järveäärse piirkonna vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus -

Maardu linna gümnaasiumi A ja C-korpuste elektrivarustuse, nõrkvooluvarustuse ja valgustuse renoveerimistööde omanikujärelevalve -

Kostivere ÜVK II etapi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus -

Sillamäe ühishoone, I.Pavlovi 4, Sillamäe, ehituse omanikujärelevalve -

Kiisa alajaama R1 reaktori paigalduse ehitustööde omanikujärelevalve -

Vabaduse väljak 7, Tallinn hoone teenindussaali ehitus- ja remonttööde omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve -

Lilleküla päästekomando hoone rekonstrueerimise omanikujärelevalve -

Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee